Závěrečné práce 2011/2012

přidáno: 3. 11. 2011 13:33, autor: Tomáš Zgažar   [ Aktualizováno 21. 11. 2011 10:50 uživatelem David Hawiger ]
Podmínky vyhotovení závěrečných prací - leden 2012

Pro upřesnění podoby závěrečných prací, které budou odevzdány do 11.1. 2012 uvádím základní informace. 
Práce bude zpracována do šablony, která je umístěna v příloze.
Bude vyhotovena v textovém editoru Word, Open Office, ... se správně naformátovaným textem - (nastavení okrajů 4 a 3 cm).
Předána bude vedoucímu práce v elektronické podobě a vložena do systému MOODLE - kurz Závěrečné práce - je nutné se přihlásit ke kurzu.
1. strana - podle šablony - nadpis práce, jméno autora a vedoucího práce
2. strana - obsah rozdělený do kapitlo (alespoň tří), možno už nyní vytvořit podkapitoly
3. strana a další - zde bude popsáno, co budou obsahovat jednotlivé kapitoly
4. strana - použitá literatura, internetové adresy a jiné zdroje

V případě dotazů k formální stránce práce mne kontaktujete na školní e-mail.


Vypsaná a zadaná témata závěrečných prací:

M. Bartošíková
Nejčastější dětské nemoci - N. Šortnerová
1. Pomoc - N. Vašíčková
P. Jeřábková
Atentát na Heydricha a vypálení Lidic - L. Kopecký
Jára Cimrman - M. Celnarová
Církevní řády a kongregace na Českém území - D. Vacula

G. Fibichová
Bermudský trojúhelník - P. Hlávková
Volný čas 9.třídy - P. Novosadová

V. Šperlíková
Zdravý životní styl

I. Fibich
Dřevo - M. Švarc

J. Kavalová
II. světová válka v literatuře - P. Adamčík
Turistické zajímavosti - D. Trochtová

R. Biskupová
J.A. Komenský - N. Hanáčková
Pohyb a volný čas mládeže

R. Pokorná
Bowling vs. kuželky - J. Nešťák
Logopedie

J. Vaculová
Druhy materiálů pro výrobu předmětů

T. Zgažar
Fenomén sociálních sítí - N. Maňáková
Bezpečnost internetu a osobních počítačů - M. Surovík
Zkáza Titaniku - K. Šímová 

M. Ozogánová
Zvěř ČR - O.Šustal


Další témata k doplnění po domluvě.


 
ĉ
David Hawiger,
3. 11. 2011 13:33
Comments