MFP: Vývojový diagram a Pythagorova věta

přidáno: 27. 10. 2011 0:31, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 22. 11. 2011 0:09 ]

Cíle sady:

 • seznámení s vývojovými diagramy jako grafickým nástrojem pro znázornění určitého postupu (příkladem bude vývojový diagram pro výpočet dle Pythagorovy věty);
 • řešení slovních úloh s využitím Pythagorovy věty.

Pomůcky:

 • Sbírka úloh z matematiky pro základní školy (Běloun)
 • Pracovní list Vývojový diagram 

Zadání:

Úkoly budete zpracovávat na samostatný list papíru, který na konci odevzdáte učiteli.
 1. Na internetu najděte jakékoliv stránky a obrázky, které vysvětlují vývojový diagramy.
 2. Společně s vyučujícím si projděte vývojový diagram pro nalezení největšího čísla. Potom samostatně nebo ve dvojici uplatněte vývojový diagram pro následující vstupy:
  • A = 8; B = 6; C = 7;
  • A = 11; B = -3; C = 11.
 3. Společně s vyučujícím si projděte vývojový diagram pro výpočet Pythagorovy věty. Potom samostatně nebo ve dvojici uplatněte vývojový diagram pro následující vstupy:
  • a = 4 cm; b = 30 mm;
  • a = 8,9 cm; c = 12 dm.
 4. V týmu budete pracovat na cvičení 54/9 a 54/10. Společně si nejprve vyberte alespoň tři příklady, udělejte u nich náčrtek a vysvětlete si "jak na to". Potom si mezi sebe rozdělte příklady tak, aby každý příklad počítali alespoň dva členové týmu.
  Zkuste uplatnit vývojový diagram pro Pythagorovu větu ("jak postupovat"). Na závěr si vzájemně zkontrolujte výsledky a případně opravte chyby.
 5. V týmu rozdělte mezi sebe cvičení 58/34 a 58/35 (oddělte i varianty a a b). Každý bude počítat jen jeden příklad. Nevíte-li si rady, můžete nejprve společně provést náčrtek a říci si "jak na to".
 6. V týmu určete nejlepšího matikáře (bude vědět "jak na to"). Ten nebude počítat, ale radit ostatním. Rozdělte mezi sebe tyto slovní úlohy - 59/52, 59/53 a 60/59. 
 7. Každý samostatně spočítá následující problémové úlohy 54/11 a 60/56.
Comments