MFP: Počet nastoupaných metrů na výletě

přidáno: 26. 10. 2011 5:59, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 26. 10. 2011 5:59 ]
Jedná se dovednost sestavení tabulky a XY grafu. Zároveň si přiblížíme sestavování výškových profilů tratě (například cyklistický výlet nebo automobilová rallye).

Úkoly

 1. Společně ve skupině (minimálně dvojici) si naplánujte cyklistický výlet okolo Bělotína. Přitom musíme mít alespoň 5 zastávek (nejlépe vesnic či měst) a musíte se vrátit na původní místo výjezdu.
 2. Na pomocný papír si vypracujte tabulku, obdobnou jako u plánovače trasy. Do této tabulky budete zaznamenávat minimálně dva údaje - vzdálenost mezi zastávkami a nadmořskou výšku zastávky.
 3. Vzdálenosti a nadmořské výšky zjistíte pomocí Mapového serveru. (možností měření vzdálenosti nabízí horní lišta, nadmořská výška se objeví v informacích po klepnutí na příslušné místo). Zjištěné údaje zaznamenávejte do tabulky v pomocném papíru.
 4. Spusťte si Excel a přeneste pracovní tabulku i s údaji do tabulky (nezapomeňte na údajNajeto).
 5. Pokuste se vytvořit XY graf, který by znázornil výškový profil (do osy x se budou zanášet údaje z Najeto a do osy y nadmořská výška).
 6. Na základě pokynů učitele upravte tabulku tak, aby Vám spočítala počet nastoupaných metrů).
 7. Otevřete školní mail, jako předmět zprávy napište Vyskovy profil a do těla napište tyto údaje:
  • vzorec pro výpočet najetých kilometrů
  • vzorce pro výpočet nastoupaných metrů
 8. K mailu přiložte svou tabulku a odešlete učiteli.
Comments